Source tablenews

Názov: Popis: Dátum nahratia: Dátum zverejnenia:
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 47)
Názov Popis Dátum nahratia Dátum zverejnenia
NÁVRH Dodatok č. 1/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Klokočov č. 7/2022 NÁVRH Dodatok č. 1/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Klokočov č. 7/2022 29-11-2023 29-11-2023
Návrh Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 8/2022 o miestnych daniach na území Obce Klokočov od 1.1. 2023 Návrh Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 8/2022 o miestnych daniach na území Obce Klokočov od 1.1. 2023 29-11-2023 29-11-2023
Programový rozpočet obce Klokočov 2024-2026 Programový rozpočet obce Klokočov 2024-2026 28-11-2023 28-11-2023
Novelizácia č.20/2023 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Klokočov č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Novelizácia č.20/2023 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Klokočov č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce 28-11-2023 28-11-2023
Správne konaniea podľa zákona č.543_2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Správne konaniea podľa zákona č.543_2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 20-11-2023 20-11-2023
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 03-11-2023 03-11-2023
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 03-11-2023 03-11-2023
Stavebné povolenie 13113 Klokočov – Hlavice – Rekonštrukcia NN siete Stavebné povolenie 13113 Klokočov – Hlavice – Rekonštrukcia NN siete 19-10-2023 19-10-2023
Oprava zrejmej nesprávnosti rozhodnutia pod č. Výst-2-390-TS12022-2023-Št Oprava zrejmej nesprávnosti rozhodnutia pod č. Výst-2-390-TS12022-2023-Št 19-10-2023 19-10-2023
Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia "Rekonštrukcia vodovodu Klokočov Pantokovia, SO-Prívodné potrubie Havarijný stav" Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia "Rekonštrukcia vodovodu Klokočov Pantokovia, SO-Prívodné potrubie Havarijný stav" 16-10-2023 16-10-2023
Rozpočtové opatrenie č. 3/2023 Rozpočtové opatrenie č. 3/2023 03-10-2023 03-10-2023
MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV Správa o hospodárení k 30.06.2023 - 2Q 2023 MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV Správa o hospodárení k 30.06.2023 - 2Q 2023 03-10-2023 03-10-2023
Nariadenie ústneho pojednávania-verejná vyhláška Nariadenie ústneho pojednávania-verejná vyhláška 26-09-2023 26-09-2023
Oznámenie o vyhradení miesta CHKO Kysuce - obec Klokočov Oznámenie o vyhradení miesta CHKO Kysuce - obec Klokočov 18-09-2023 18-09-2023
O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania 14-09-2023 14-09-2023
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 25-08-2023 25-08-2023
Vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia Vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia - OU-CA-PLO2-2023/005928-012 21-08-2023 21-08-2023
Vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia Vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia - OU-CA-PLO2-2023/005923-013 21-08-2023 21-08-2023
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 17-08-2023 17-08-2023
Verejneá vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Verejneá vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 31-07-2023 31-07-2023
Generované portálom Uradne.sk