SK

Doména uradne.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka portálu pre povinné zverejňovanie dokumentov samospráv a organizácií.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla

1. PROJEKT URADNE.SK

Portál vznikol a funguje z dôvodu, aby ušetril v maximálnej možnej miere čas, z radov povinných úkonov obce. Robíme všetko preto, aby ste mali o starosť menej. Dáta centralizujeme bez potreby duplicitného zadávania na iných miestach. Prehľadná a rýchla administrácia umožňuje registrovanému používateľovi mať plne pod kontrolou zverejnené dáta. Ku všetkým zverejneniam si viete v administrácii uložiť potvrdenie, pre prípadné dokladovanie interne, alebo tretím stranám.

Ak potrebujete pomôcť, kontaktujte nás na našej infolinke: +421 918 699 666 alebo e-mailom: info@uradne.sk, prípadne napíšte na: projekt@webex.sk.
 

Uradne.sk ponúka pre registrovaných používateľov možnosť zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok. Taktiež ponúka manuálne aj automatické prepojenia z ekonomických softwarov, automatické prepojenie s vládnymi portálmi CUET.slovensko.sk a CRZ.gov.sk. Tieto údaje je možné zobraziť a filtrovať podľa potreby aj priamo na webstránke používateľa.

Registrovať sa môžete kedykoľvek na adrese: https://www.uradne.sk/pouzivatel/vytvorit
Na to, aby sme váš účet aktivovali, prosím kontaktujte nás,
potrebujeme vedieť o ktoré možnosti, ktoré ponúka uradne.sk, máte záujem. Kontaktujte nás na našej infolinke: +421 918 699 666 alebo e-mailom: info@uradne.sk, prípadne napíšte na: projekt@webex.sk.

Na vašej webstránke však môžete zvlášť zverejniť viacero rôznych výstupov z viacerých registrácií v uradne.sk.
Napr. na jednej webstránke obce/mesta môže byť v samostatných podstranách výstup zmlúv, faktúr a objednávok pre: Obec/Mesto, Sociálny podnik, Školu, Škôlku, a.i.
 

 

V prípade, ak Vás systém nepustí registrovať sa z dôvodu už existujúcej e-mailovej adresy, a účet nemáte aktívny, kontaktujte nás na našej infolinke: +421 918 699 666 alebo e-mailom: info@uradne.sk, prípadne napíšte na: projekt@webex.sk.
 

Pod prihlasovacím formulárom sa nachádza miesto, kde si môžete vygenerovať nové heslo.

Ak máte webstránku od iného dodávateľa ako webex.digital s.r.o., taktiež môžete mať zverejnené zmluvy, faktúry, objednávky, úradnú tabuľu na vašej aktuálnej webstránke. Napíšte nám a pošleme Vám postup ako na to. Taktiež nás prosím kontaktujte, ak chcete vytvoriť novú webstránku a podľa štandardov. Kontaktujte na našej infolinke: +421 918 699 666 alebo e-mailom: info@uradne.sk, prípadne napíšte na: projekt@webex.sk.
 

Pre všetky samosprávy/inštitúcie je grátis zverejňovanie zmlúv v uradne.sk, export zmlúv do CRZ.gov.sk a zobrazenie zmlúv na webstránke. Všetky ďalšie služby, ktoré má uradne.sk, sú k dispozícii na základe individuálnej CP (cenovej ponuky). V prípade záujmu nás kontaktujte na našej infolinke: +421 918 699 666 alebo e-mailom: info@uradne.sk, prípadne napíšte na: projekt@webex.sk.
 

Učet je po registrácii neaktívny. Aktivovaný bude hneď po internej kontrole, štandardne do 24 h.

Za obsah (t.j. zverejnené zmluvy, faktúry či objednávky) zodpovedá správca obsahu, a teda registrovaný používateľ na uradne.sk.

Za funkčnosť je zodpovedný technický prevádzkovateľ portálu uradne.sk, spoločnosť webex.digital s.r.o.. V prípade akýchkoľvek technických problémov nás kontaktujte na našej infolinke: +421 918 699 666 alebo e-mailom: info@uradne.sk, prípadne napíšte na: projekt@webex.sk.

2. CENTRÁLNY REGISTER ZMLÚV "crz.gov.sk"

 • Pre automatické exportovanie zmlúv z uradne.sk do crz.gov.sk je potrebné:
  1. registrovaný profil a aktivovaný účet na uradne.sk
  2. registrovaný profil a aktivovaný účet v crz.gov.sk
  3. prepojenie uradne.sk s crz.gov.sk
   • napojenie sa nastavuje cez url adresu v profile používateľa v crz gov.sk
  4. v administrácii označiť zmluvu a prílohu, ktorá ma byť exportovaná na crz.gov.sk
   • takáto zmluva bude zobrazená aj na webstránke registrovaného profilu (napr. oficiálne stránky obce/mesta)
   • automatické exportovanie prebieha 4-krát do dňa o 0:00 h, 8:00 h, 12:00 h a 17:00 h.

Exportovať zmluvu do crz.gov.sk je z uradne.sk možné len uloženú zmluvu ku ktorej bol pridaný súbor(príloha). Po zadaní a uložení potrebných údajov, označíme súbor, ktorý chceme pri danom dokumente exportovať a stlačíme tlačidlo Exportovať na crz.gov.sk. Takáto zmluva je pripravená na export, ktorý bude stiahnutý v pravidelných intervaloch zo strany crz.gov.sk.

pozn.: Po exportovaní na crz.gov.sk, nie je možné zmluvu akokoľvek meniť v uradne.sk. Ak by bolo potrebné vykonať zmeny na zmluve, prosím kontaktujte nás - vysvetlíme Vám proces.

TIP:
 • Ako typ súboru je dovolené exportovať len .pdf. Ak súbor nie je vo formáte .pdf, portál uradne.sk pri exporte daný súbor skonvertuje a exportuje už správny typ formátu prílohy.
 • V časti, kde sa nahrávajú prílohy je možné taktiež viacero súborov spájať a konvertovať do .pdf

Áno, ale POZOR, obsah už zverejnenej zmluvy je možné meniť LEN spolu v komunikácii s operátormi na crz.gov.sk. Aktuálne portál crz.gov.sk neponúka možnosť zmeny cez uradne.sk, ani priamo ako prihlasený používateľ v crz.gov.sk. Všetky zmeny už zverejnených zmlúv su zaznamenávané, preto je potrebné pred vyexportovaním dôsledne prekontrolovať vyplnené údaje ako aj priloženú prílohu.

Áno, uradne.sk je miesto, kde sa centralizujú dáta a crz.gov.sk je portál kde sa zverejňuje len časť zmluvy.

Pre registráciu do crz.gov.sk je potrebné vyplniť len jeden súbor. Súbory sú obsahovo rovnaké. Je jedno, ktorý zo zvolených súborov použijete.

Každá osoba, ktorá má mať právo pre úpravu zmlúv v crz.gov.sk, by mala mať samostatný prístup.
V konečnom dôsledku postačuje jeden účet na to, aby sme vedeli portál uradne.sk prepojiť s Vaším kontrom v crz.gov.sk. O priradenie nových prístupov alebo zrušenie aktuálnych bude možné požiadať aj neskôr, pri personálnej výmene v úrade.

Po vytvorení účtu príde každému do e-mailu (na email, ktorý povinné osoby uviedli v žiadosti) informácia o vytvorení účtu a aktivačný link, na ktorom si nastavíte heslo. Následne budete môcť s CRZ okamžite pracovať. Nastaviť prepojenie s uradne.sk Na listy crz.gov.sk neodpovedá.

Ak máte modul CRZ aktivovaný v časti moje zmluvy v časti kde je nadpis, nájdete Zobrazený modul CRZ kde je možnosť skopírovania URL adresy, ktorú je potrebné vložiť do Vášho účtu crz.gov.sk. pozn: Pre prepojenie je potrebné mať export na crz.gov.sk zo strany uradne.sk povolené.

Áno, na základe novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, Vám ako povinnej osobe vyplynula povinnosť od 31.03.2022 zverejňovať zmluvy na crz.gov.sk (Centrálny register zmlúv).

CRZ momentálne umožňuje uviesť iba dve zmluvné strany sa v takomto prípade môžu všetky zmluvné strany vložiť do poľa spolu (napr. oddelené čiarkou), prípadne ich vložiť do poznámky.

3. CENTRÁLNA ÚRADNÁ ELEKTRONICKÁ TABUĽA "cuet.slovensko.sk"

 1. Používateľ musí mať aktívny účet v uradne.sk, a je potrebné, aby mal službu export na cuet dohodnutú.
 2. Pripravíme vám podklady na to, aby mohli byť dokumenty z úradnej tabule obce zverejnené aj na CUET.
 3. Dokumenty spoločne vyplníme a zašleme ich na potrebné miesta.
 4. Prepojíme váš účet v uradne.sk s CUET.
 5. V administrácii označíte dokument, ktorý chcete zverejniť na CUET - export dokumentu trvá cca do 15 minút.
   

Od 1.11.2016 je povinnosť orgánov verejnej moci (OVM) zverejňovať dokumenty na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli(CUET), teda na portály zriadenom na ústrednom portáli verejnej správy(UPVS). Zverejňovať by ste mali dokumenty, ktoré zverejníte na úradnej tabuli obce/mesta, teda aj tie ktoré zverejňujete na úradnej tabuli webového sídla. Zverejňovať je potrebné presne v rovnaký deň ako na úradnej tabuli, webovom sídle.


Nenašli ste odpoveď? Spýtajte sa nás TU