1. PROJEKT URADNE.SK
 

Prečo by sme mali portál uradne.sk používať aj my?

Portál vznikol a funguje z dôvodu, aby ušetril v maximálnej možnej miere čas, z radov povinných úkonov obce. Robíme všetko preto, aby ste mali o starosť menej.

Dáta centralizujeme bez potreby duplicitného zadávania na iných miestach. Prehľadná a rýchla administrácia umožňuje registrovanému používateľovi mať plne pod kontrolou zverejnené dáta. Ku všetkým zverejneniam si viete v administrácii uložiť potvrdenie, pre prípadné dokladovanie interne, alebo tretím stranám.
 

Kto stojí za projektom uradne.sk ?

Portál uradne.sk pripravila pre samosprávy a inštitúcie spoločnosť webex.digital s.r.o., ktorá sa mimo iného zaoberá tvorbou webových stránok pre samosprávy a inštitúcie od roku 2004.

Ak potrebujete pomôcť, kontaktujte nás na našej infolinke: +421 918 699 666 alebo e-mailom: info@uradne.sk, prípadne napíšte na: projekt@webex.sk.
 

Aké možnosti ponúka uradne.sk?

Uradne.sk ponúka pre registrovaných používateľov možnosť zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok. Taktiež ponúka manuálne aj automatické prepojenia z ekonomických softwarov, automatické prepojenie s vládnymi portálmi CUET.slovensko.sk a CRZ.gov.sk.

Tieto údaje je možné zobraziť a filtrovať podľa potreby aj priamo na webstránke používateľa.
 

Ako sa môžem registrovať?

Registrovať sa môžete na adrese: https://www.uradne.sk/pouzivatel/vytvorit
Ak potrebujete pomôcť, kontaktujte nás na našej infolinke: +421 918 699 666 alebo e-mailom: info@uradne.sk, prípadne napíšte na: projekt@webex.sk.


Koľko aktívnych účtov môže mať mesto/obec/inštitúcia v uradne.sk?

Každé zriadenie s IČO môže mať jeden aktívny účet v uradne.sk.

Na vašej webstránke však môžete zvlášť zverejniť viacero rôznych výstupov z viacerých registrácií v uradne.sk.

Napr. na jednej webstránke obce/mesta môže byť v samostatných podstranách výstup zmlúv, faktúr a objednávok pre: Obec/Mesto, Sociálny podnik, Školu, Škôlku, a.i.
 

Boli sme už v minulosti registrovaní, no účet máme neaktívny. Ako postupovať?

V prípade, ak Vás systém nepustí registrovať sa z dôvodu už existujúcej e-mailovej adresy, a účet nemáte aktívny, kontaktujte nás na našej infolinke: +421 918 699 666 alebo e-mailom: info@uradne.sk, prípadne napíšte na: projekt@webex.sk.
 

Účet máme aktívny, no nepamätáme si heslo.

Pod prihlasovacím formulárom sa nachádza miesto, kde si môžete vygenerovať nové heslo.

 

Webstránku máme od iného dodávateľa, môžeme zobraziť obsah na našej webstránke?

Ak máte webstránku od iného dodávateľa ako webex.digital s.r.o., taktiež môžete mať zverejnené zmluvy, faktúry, objednávky, úradnú tabuľu na vašej aktuálnej webstránke. Napíšte nám a pošleme Vám postup ako na to.

Taktiež nás prosím kontaktujte, ak chcete vytvoriť novú webstránku a podľa štandardov.

Kontaktujte na našej infolinke: +421 918 699 666 alebo e-mailom: info@uradne.sk, prípadne napíšte na: projekt@webex.sk.
 

Sú služby v uradne.sk spoplatnené?

Pre všetky samosprávy/inštitúcie je grátis zverejňovanie zmlúv v uradne.sk, export zmlúv do CRZ.gov.sk a zobrazenie zmlúv na webstránke.

Všetky ďalšie služby, ktoré má uradne.sk, sú k dispozícii na základe individuálnej CP (cenovej ponuky).

V prípade záujmu nás kontaktujte na našej infolinke: +421 918 699 666 alebo e-mailom: info@uradne.sk, prípadne napíšte na: projekt@webex.sk.
 

Je účet po registrácii hneď aktívny?

Učet je po registrácii neaktívny. Aktivovaný bude hneď po internej kontrole, štandardne do 24 h.
 

Kto je zodpovedný za obsah?

Za obsah (t.j. zverejnené zmluvy, faktúry či objednávky) zodpovedá správca obsahu, a teda registrovaný používateľ na uradne.sk.
 

Kto je zodpovedný za funkčnosť?

Za funkčnosť je zodpovedný technický prevádzkovateľ portálu uradne.sk, spoločnosť webex.digital s.r.o.. V prípade akýchkoľvek technických problémov nás kontaktujte na našej infolinke: +421 918 699 666 alebo e-mailom: info@uradne.sk, prípadne napíšte na: projekt@webex.sk.


2. CENTRÁLNY REGISTER ZMLÚV "crz.gov.sk"
 

Čo všetko je potrebné, a aký je postup pre automatické exportovanie zmlúv na centrálny register zmlúv "crz.gov.sk"?

Ako exportovať zmluvy z uradne.sk na crz.gov.sk ?

Exportovať zmluvu do crz.gov.sk je z uradne.sk možné len uloženú zmluvu ku ktorej bol pridaný súbor(príloha). Po zadaní a uložení potrebných údajov, označíme súbor, ktorý chceme pri danom dokumente exportovať a stlačíme tlačidlo Exportovať na crz.gov.sk.

Takáto zmluva je pripravená na export, ktorý bude stiahnutý v pravidelných intervaloch zo strany crz.gov.sk.

pozn.: Po exportovaní na crz.gov.sk, nie je možné zmluvu akokoľvek meniť v uradne.sk. Ak by bolo potrebné vykonať zmeny na zmluve, prosím kontaktujte nás - vysvetlíme Vám proces.

TIP:

  

Môžeme už zverejnené zmluvy na crz.gov.sk meniť?

Áno, ale POZOR, obsah už zverejnenej zmluvy je možné meniť LEN spolu v komunikácii s operátormi na crz.gov.sk. Aktuálne portál crz.gov.sk neponúka možnosť zmeny cez uradne.sk, ani priamo ako prihlasený používateľ v crz.gov.sk. Všetky zmeny už zverejnených zmlúv su zaznamenávané, preto je potrebné pred vyexportovaním dôsledne prekontrolovať vyplnené údaje ako aj priloženú prílohu.
 

Musíme sa registrovať do crz.gov.sk, už keď sme sa registrovali na uradne.sk?

Áno, uradne.sk je miesto, kde sa centralizujú dáta a crz.gov.sk je portál kde sa zverejňuje len časť zmluvy.
 

Pre registráciu na CRZ ste nám zaslali 2 typy súborov "Žiadosť o registráciu", DOCX a ODT, ktorý použiť?

Pre registráciu do crz.gov.sk je potrebné vyplniť len jeden súbor.
Súbory sú obsahovo rovnaké. Je jedno, ktorý zo zvolených súborov použijete.
 

Aké a koľko osôb máme uviesť pre vytvorenie účtu v crz.gov.sk?

Každá osoba, ktorá má mať právo pre úpravu zmlúv v crz.gov.sk, by mala mať samostatný prístup.
V konečnom dôsledku postačuje jeden účet na to, aby sme vedeli portál uradne.sk prepojiť s Vaším kontrom v crz.gov.sk.

O priradenie nových prístupov alebo zrušenie aktuálnych bude možné požiadať aj neskôr, pri personálnej výmene v úrade.
 

Kedy budeme mať aktívny účet v crz.gov.sk?

Žiadosti o registráciu budú spracované a účty vytvorené najneskôr dňa 31.3.2022. Predpokladáme ale, že to bude ešte pred týmto termínom.

Po vytvorení účtu príde každému do e-mailu (na email, ktorý povinné osoby uviedli v žiadosti) informácia o vytvorení účtu a aktivačný link, na ktorom si nastavíte heslo. Následne budete môcť s CRZ okamžite pracovať. Nastaviť prepojenie s uradne.sk

Na listy crz.gov.sk neodpovedá.
 

Ako prepojim crz.gov.sk s uradne.sk?

Ak máte modul CRZ aktivovaný v časti moje zmluvy v časti kde je nadpis, nájdete Zobrazený modul CRZ kde je možnosť skopírovania URL adresy, ktorú je potrebné vložiť do Vášho účtu crz.gov.sk.

pozn: Pre prepojenie je potrebné mať export na crz.gov.sk zo strany uradne.sk povolené. 
 

Je zverejnovanie na CRZ.gov.sk POVINNÉ ?

Áno, na základe novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, Vám ako povinnej osobe vyplynula povinnosť od 31.03.2022 zverejňovať zmluvy na crz.gov.sk (Centrálny register zmlúv)

 


3. CENTRÁLNA ÚRADNÁ ELEKTRONICKÁ TABUĽA "cuet.slovensko.sk"
 

Aký je postup pre automatické prepojenie úradnej tabuľe s centrálnou úradnou elektronickou tabuľou "cuet.slovensko.sk"?

  1. Používateľ musí mať aktívny účet v uradne.sk, a je potrebné, aby mal službu export na cuet dohodnutú.
  2. Pripravíme vám podklady na to, aby mohli byť dokumenty z úradnej tabule obce zverejnené aj na CUET.
  3. Dokumenty spoločne vyplníme a zašleme ich na potrebné miesta.
  4. Prepojíme váš účet v uradne.sk s CUET.
  5. V administrácii označíte dokument, ktorý chcete zverejniť na CUET - export dokumentu trvá cca do 15 minút.
     

Je zverejnovanie na CUET.slovensko.sk POVINNÉ ?

Od 1.11.2016 je povinnosť orgánov verejnej moci (OVM) zverejňovať dokumenty na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli(CUET), teda na portály zriadenom na ústrednom portáli verejnej správy(UPVS).

Zverejňovať by ste mali dokumenty, ktoré zverejníte na úradnej tabuli obce/mesta, teda aj tie ktoré zverejňujete na úradnej tabuli webového sídla.

Zverejňovať je potrebné presne v rovnaký deň ako na úradnej tabuli, webovom sídle.